Udvikling og bosætning til glæde for hele Vejen Kommune

I efterårets valgkamp fyldte nogle emner mere end andre til debatterne. Ét af emnerne var en balanceret udvikling af hele vores kommune med fokus på øget bosætning. Byrådet arbejder for at realisere visionen om 44.000 indbyggere i Vejen Kommune. Vi vil være en vækst-kommune, der sikrer gode og attraktive boligmuligheder for borgerne – og dem der ønsker at blive det i vores kommune. Med andre ord, der er vilje til at levere på borgernes efterspørgsel.

Dette blev således også løftet fra flere af borgmesterkandidaterne op mod valget. Det var også en mærkesag for Det Konservative Folkeparti. Og kun godt to måneder inde i den nye byrådsperiode, leverer vores nye borgmester, Frank Schmidt-Hansen på dette løfte til borgerne.

På gårsdagens byrådsmøde fremrykkede vi investeringer i nye udstykninger for 13 mio. kr. Midler, der kunne være indgået i den kommende budgetforhandling, men som et – næsten – enigt byråd, valgte at prioritere på udvikling og vækst i vores kommune. Midler, der – i første omgang – kommer lokalområder som f.eks. Glejbjerg, Hovborg og Læborg til gode.

Det godkendte forslag er et udtryk for det muliges kunst. Der skal være udarbejdet en lokalplan for et område, inden kommunen kan opkøbe og byggemodne til nye udstykninger. Derfor tager den vedtagne strategi også udgangspunkt i den virkelighed, vi befinder os i: Hvor har vi muligheden for at handle hurtigt, så vi kan efterkomme den efterspørgsel, som vi oplever lige nu? For at sikre – hvis jeg må låne udtrykket – at der er varer på hylderne, når kunderne kommer i butikken?

Det betyder, at der er lokalområder, der ikke står i første række lige nu. Men de er selvfølgelig ikke glemt. Det er helt legitimt at kæmpe for sit lokalområde. det har vi naturligvis stor respekt for. Jeg håber dog ikke, at et for ensidigt fokus på sit eget område, forhindrer det enkelte byrådsmedlem i at se det store billede og arbejde for hele Vejen Kommune.

For det er en ensidigt god fortælling, at byrådet nu fremrykker investeringer for 13 mio. kr. Investeringer, der på både kort og lang sigt er til gavn og glæde for vores samlede kommune.

Tak til de øvrige partier for den konstruktive tone i debatten og opbakning til sagen.

 

Indlægget kan også læses på Jyske Vestkystens hjemmeside: https://jv.dk/artikel/udvikling-og-bos%C3%A6tning-til-gl%C3%A6de-for-hele-vejen-kommune