En rigere og mere mangfoldig natur.

Vi har et medansvar for den verden, vi giver videre til vores børn og børnebørn. Derfor arbejder vi for at bevare vores natur og omstille os til mere miljørigtige energiformer, f.eks. biogas, solceller og jordvarme.

Naturen er i tilbagegang, ikke bare i Danmark men i hele verden. Arter uddør med foruroligende hast, faktisk mener forskere at arter uddør 100 – 1000 gange hurtigere end normalt. Og når en art uddør, vil den være væk for evigt. 

Derfor har en lang række lande forpligtet sig til at standse denne tilbagegang. Den indsats mener Det Konservative Folkeparti i Vejen Kommune, at vi alle kan og bør bidrage til, lige fra stat, regioner, kommuner til erhverv og alle borgere.

Hvis vi tænker lidt anderledes og gør op med nogle indgroede vaner, så kan vi alle bidrage til en rigere og mere mangfoldig natur, uden det påvirker vores produktions- og levevilkår.

Alle kan bidrage til en mere mangfoldig natur både i haverne, i skovene, på markerne og på offentlige arealer. Det kan være ukurante hjørner på marker, der efterlades udyrkede, – døde træer, der efterlades i skove og i hegn, – stendynger i markkanterne eller i haverne, – græsplæner, der får lov til at vokse vildt og en mængde andre mindre tiltag, der tilsammen gør en stor forskel, hvis vi også i fremtiden skal se et firben sole sig eller en smuk sommerfugl flagre forbi. 

En god natur med en mangfoldighed af arter behøver faktisk ikke at begrundes. Alle arter har deres helt egen ret til at eksistere, men naturen har faktisk også værdi. Det kan være bestøverne, der bestøver vores frugttræer eller afgrøder. Og stort set alle mennesker glædes ved naturen, hvorfor den faktisk også har stor værdi for vores trivsel og livsindhold. Samtidig har vi som samfund påtaget os en forpligtelse til at standse den nuværende tilbagegang i biodiversitet.

Vi vil arbejde for: 

  • En rigere og mere mangfoldig natur i Vejen Kommune 
  • At der skal gennemføres flere konkrete naturtiltag 
  • Mere formidling om naturen og dens mangfoldighed 
  • At inspirere til naturforbedrende tiltag.
  • At der på udvalgte offentlige arealer gives naturen frit spil til at udvikle sig på egne præmisser.