Valgprogram

Forord ved borgmester Frank Schmidt-Hansen

Kære borger i Vejen Kommune

Nedenfor kan du læse valgprogrammet*) for 2022-2025 fra Det Konservative Folkeparti i Vejen Kommune. Et program, som beskriver den retning og de pejlemærker, vi vil arbejde efter. Det vil vi, fordi vi ønsker en rigere, friere og stærkere kommune – til gavn for dig og for Vejen Kommune.

Det er ikke nogen hemmelighed, at vi er et konservativt parti. Det betyder, at vi drømmer om et samfund og en kommune baseret på gode konservative og borgerlige værdier. Men hvad betyder konservatismen egentlig for os? For os er konservatismen en trebenet skammel båret af både det liberale, det sociale og det nationale: Hvis man skærer bare ét af de ben af, så vælter det hele. Derfor har vi i vores valgprogram et naturligt, balanceret fokus på alle tre:

  • Det liberale kommer til udtryk, når vi siger, at vi skal behandle borgernes skattekroner med respekt, at vi ønsker mere frihed blandt vores ældre og kommunens familier, og at de, som kan klare sig selv, skal klare sig selv.
  • Det sociale kommer frem i os, når vi mener, at vi skal holde hånden under de svageste i vores samfund, at vi skal arbejde for det rummelige arbejdsmarked med plads til alle, og når vi vil sikre en tryg barndom for vores børn med flere voksne i vores vuggestuer og børnehaver.
  • Det nationale bliver tydeligt, når vi synes, at vi skal værne omkring vores danske kultur, styrke de små, lokale fællesskaber i vores landdistrikter samt arbejde for en lokal kulturkanon

I de sidste 12 år har Det Konservative Folkeparti siddet på fire af Byrådets 27 pladser, hvor vi har kæmpet for gode, borgerlige mærkesager og for at rykke Vejen Kommune fremad – uden at glemme det, som vi er kommet fra. Vi har gennem alle årene vist, at vi vil og kan samarbejdet og ikke er bange for at tage ansvar.

Valget den 16. november 2021 gav os 6 pladser i byrådet fra 1. januar 2022 – og ikke mindst borgmesterposten. Den indflydelse skal bruges til at omsætte vores politiske mål i et bredt samarbejde med de andre partier i byrådet. 

Og nu får Vejen Kommune en konservativ borgmester. For det første er jeg beæret over den tillid, der vises mig. Men hvad drømmer jeg om? Et Vejen Kommune i balance – og med vores fokus på det liberale, sociale og nationale er jeg garanten for en balanceret tilgang til udviklingen af Vejen Kommune. Balance imellem:

  • By og land, hvor der er respekt for hinandens styrker og mangfoldighed. Der skal være et stærkt lokomotiv til at trække vognene, men vognene skal være velsmurte for ellers bliver det en træls opgave. På samme måde er det naturligt, at Vejen, som kommunens hovedby, er centrum for en lang række aktiviteter – men det er lige så naturligt at centerbyer, lokalbyer og landsbyerne også tilgodeses for at skabe balance
  • Løbende udvikling af vores fælles velfærd og respekten for borgernes skattekroner. Vi skal hele tiden gøre tingene bedre for borgerne i Vejen Kommune, sådan at borgerne får den velfærd, som de rettelig kan forvente. Men vi skal ikke stirre os blind på vores egen rolle og forbruge ud over evne, så skatterne ryger i vejret: Flere penge i borgernes egne lommer er også velfærd
  • Forskellighed og samarbejde. Vi skal respektere forskelligheden imellem os, men dyrke det, vi er enige om.

Med mig som borgmester i Vejen Kommune får borgere, ansatte, organisationer og virksomheder en jordnær, lettilgængelig og imødekommende borgmester, som altid vil tage dialogen og træffer beslutninger på et oplyst grundlag. Som arbejder for bredt forankrede beslutninger baseret på lokal inddragelse. Og I behøver ikke tage mit ord for det. Med 22 års erfaring med byrådspolitik – heraf 12 som udvalgsformand – har jeg vist, at jeg kan. Det skal og vil jeg nu bekræfte i de kommende 4 år.

*) Nedenfor er linket til vores valgprogram, som vi gik til valg på i november. Det er nu vores arbejdsprogram. Jeg håber du synes det er interessant og læseværdigt.

De bedste hilsner

Frank Schmidt-Hansen, Borgmester

Læs vores valgprogram som PDF her

Vores lokale mærkesager