Flere nye borgere i hele kommunen

Det er vigtigt, at tiltrække nye borgere til Vejen Kommune. Flere indbyggere vil være med at i sikre en positiv udvikling for HELE kommunen.

I Vejen Kommune gør vi rigtig meget rigtig godt. Men vi skal gøre det endnu bedre for endnu flere.

Vi brænder for at gøre en positiv forskel for så mange mennesker som muligt, og derfor bakker vi i Det Konservative Folkeparti op omkring Byrådets mål om 44.000 borgere i Vejen Kommune i 2025. Det har været en politisk målsætning i en årrække, dog uden at vi er kommet markant tættere på. Det fortæller os, at vores hidtidige strategi ikke er tilstrækkelig – og den derfor skal suppleres med noget nyt. Der er vi i Det Konservative Folkeparti ikke bange for at tænke visionært og ud af boksen. Vi vil arbejde for et fyrtårn, der skal udbrede kendskabet til Vejen Kommune og lysten til at bosætte sig. Fyrtårnet skal være lokalt forankret og udvikles i samarbejde med erhvervs- og turismelivet, kulturaktører og lokale interessenter. Fyrtårnet skal indgå naturligt i Vejen Kommunes eksisterende og rige historie som grænseland, højskolernes vugge og Hærvejen.

 

Et fyrtårn alene gør det selvfølgelig ikke. Derfor skal vi fortsat sikre, at vi er en attraktiv bosætningskommune med trygge dagtilbud, gode skoler, et levende foreningsliv og et stærkt erhvervsliv med attraktive arbejdspladser, så områdets børnefamilier kan se sig selv i vores kommune – og i hele vores kommune. Vi vil arbejde for en aktiv og balanceret bosætningspolitik, der fremhæver både byernes styrker og landdistrikternes charme og mangfoldighed for nye tilflyttere. Ingen er tjent med at al aktivitet samles omkring byerne alene, og derfor skal vi fortsat sikre opbakning til kommunens levende lokalsamfund.

 

Vi tror på, at vi skal tænke på byudvikling og mulige udstykninger i bred forstand. Her tænker vi både klassiske boformer som flere lejligheder og gode parcelhusgrunde, men også på mere alternative løsninger som f.eks. flerfamilieboliger, storparceller og hobbylandbrug.

 

Flere borgere betyder også flere til at værne om vores fælles velfærd. Det vil være af afgørende betydning for fremtidens velfærd i Vejen Kommune, at vi lykkedes med at tiltrække nye borgere til kommunen. Det er ét af de vigtigste politikpunkter for Det Konservative Folkeparti i den kommende byrådsperiode.

 

Vi ved allerede godt, at Vejen Kommune er landets bedste kommune. Nu skal vi lykkedes med at fortælle det til alle andre.

Vi vil arbejde for:

  • En aktiv bosætningsindsats i hele kommunen
  • Flere nye grunde til både traditionelle og alternative bosætningsformer
  • Et nyt fyrtårn, der skal udbrede kendskabet til Vejen Kommune og trække nye borgere til

Et fortsat stærkt fokus på Vejen Kommunes rige kulturhistorie, gode skoler og dagtilbud samt vores stærke erhvervsliv som bosætningsstrategi