Flere nye borgere i hele kommunen

Det er vigtigt, at tiltrække nye borgere til Vejen Kommune. Flere indbyggere vil være med at i sikre en positiv udvikling for kommunen. Vores landdistrikter skal udvikles i et aktivt samspil med borgerne, blandt andet ved at ved at videreføre Landdistriktsudvalget i den kommende byrådsperiode.

Det er vigtigt, at tiltrække nye borgere til Vejen kommune. Flere indbyggere vil være med til, at sikre en positiv udvikling for kommunen. Vi skal, som kommune, sørge for, at der er et bredt udvalg af boliger og attraktive byggegrunde til fornuftige priser. Vi mener, at vi primært skal prøve at tiltrække børnefamilierne. Det gøres ved fortsat, at tilbyde børnepasningsmuligheder uden ventelister, velfungerende børnehaver og folkeskoler, der har et højt niveau.

Flere borgere vil være til gavn for erhvervsvirksomheder, by- og handelsliv, foreninger, uddannelsesinstitutioner, kulturtilbud med mere. Øget bosætning er en vigtig forudsætning for at løfte beskatnings-grundlaget. Øget bosætning vil medvirke til, at vi også i fremtiden har råd til den borgernære service, vi ønsker. Og det kan især denne familietype i høj grad bidrage med.

Vores landdistrikter skal udvikles i et aktivt samspil med borgerne, blandt andet ved at videreføre Landdistriktsudvalget i den kommende byrådsperiode. Lokalrådene kan udpege områder med særlig x-faktor, hvor der kan udstykkes byggegrunde. Også storparceller, hvor drømmen om det aktive landliv kan udleves. Vi vil være villige til at se på lokalplanerne for at imødekomme ønskerne. Der skal være en god kollektiv transport mellem især Vejen by og de mindre byer, så borgerne i de mindre samfund får nem adgang til gymnasium, handelsskole og bylivet.

Dialogen med borgerne og lokalrådene er med til at sikre, at der er løbende opmærksomhed på de behov, der er i landdistrikterne. Det må ikke stå alene, men skal være en naturlig del af Vejen Kommunes øvrige politikker for skole og børneområdet, bosætning, erhvervsudvikling og så videre. Kun sådan skaber vi en hel kommune.  

Vi vil arbejde for

  • en aktiv markedsføring over for børnefamilier.
  • gode folkeskoler, som et trækplaster for bosætning.
  • at der er et bredt udvalg af boligformer.
  • at Landdistriktsudvalget fortsætter i næste byrådsperiode.
  • at vi får bosætning i hele kommunen.