En folkeskole i topform

Sunde, veluddannede børn og unge er vores vigtigste råstof. De er kort sagt en forudsætning for fremtidens Vejen Kommune. De fortjener en tryg barndom og et godt skoleliv, der giver dem solid viden og brede færdigheder. Det giver et godt afsæt i mødet med fremtidens udfordringer til gavn og glæde for dem selv – men også for samfundet. 

Folkeskolen spiller en stor rolle i vores børn liv og udvikling. Af samme årsag skal folkeskolen kunne mange ting og rumme mange børn – uden at miste fokus på opgaven. For folkeskolen skal, sammen med forældrene, hjælpe vores små, nysgerrige børn med at blive robuste og fagligt stærke unge mennesker med lyst til livet. Skolen skal være rammerne omkring den udvikling og skabe et miljø, hvor faglig udvikling og personlig trivsel går hånd i hånd. Hvis vi skal lykkedes med det, skal vi skabe en folkeskole i topform, både målt i trivsel og uddannelsesparathed. 

Vi ønsker, at anerkende og fastholde forældrenes ansvar for børnenes opvækst. Det betyder, at skolerne skal sætte rammerne for børnenes pædagogiske og faglige udvikling, mens opdragelse og motivation for leg og læring er og bliver et forældreansvar. Vi vil arbejde for, at kommunen skal understøtte børnenes motivation, men arbejdet hermed starter i hjemmet.

Børn er forskellige. Det er et grundvilkår, og vi skal tilrettelægge skoledagen herefter. Derfor vil vi styrke arbejdet med fleksible læringsmiljøer som et alternativ til den klassiske tavleundervisning, mens vi vil fastholde en fast klasselærer som et trygt anker igennem skoledagen. På samme vis vil vi sikre tilstrækkelige ressourcer til at børn med særlige behov kan fastholdes i skolen i deres nærmiljø – hvis det er den rigtige beslutning for det enkelte barn.

Igennem tiden med Corona er skoleeleverne blevet tvunget til at lære på alternative måder. Den lange tid med adskillelse fra klassekammeraterne har været hård for de fleste. Men tiden har også givet os erfaringer med nye metoder, der muligvis kan inddrages i en ny måde at tænke skole på, som f.eks. kortere skoledage og løbende digital undervisning i enkelte timer om ugen. Vi vil være åbne for at lære fra disse erfaringer. Det kræver dog også, at vi har et stærkt fokus på den digitale dannelse blandt vores unge og sætter hårdt ind imod mobning og negativ digital kultur.

Vi vil arbejde for:

  • Fleksible og motiverende læringsmiljøer som alternativ til klassisk tavleundervisning
  • En fast klasselærer i alle klasser
  • Kortere skoledage, der frigør ressourcer til andre lokale tiltag – f.eks. tolærer-ordning
  • Øge fokus på demokratisk og digital dannelse
  • Styrke samspillet imellem skolerne, civilsamfundet og erhvervslivet
  • Øget mulighed for efteruddannelse blandt skolernes ansatte