Balance i økonomien - med sund fornuft

Vi vil fortsat være garanter for, at Vejen Kommune styres ud fra en sund og ansvarlig tankegang omkring økonomien og kommunens værdier, Indtægter udgifter og anlægsinvesteringer skal altid være i balance for at sikre en bæredygtig og robust økonomi.

Efter forrige periodes skattestigninger og øget gældssætning glæder det os, at det i den seneste periode er lykkedes os, at stoppe øget gældsætning og i stedet få nedbragt gælden. Den linje vil vi fortsætte for, at skabe et varigt økonomisk råderum for Vejen Kommune.

Derfor har det også været vigtigt for os, at få indføjet i aftalen om det nye rådhus, at der skal findes effektiviseringer/besparelser, som gør, at tilbagebetalingstiden for rådhuset bliver ti år. Optimeringer kan opnås blandt andet gennem digitalisering og IT selvbetjening. Det sparer tid for dem, der anvender IT.

Vi skal dog fortsat have fuld opmærksomhed på de borgere, der har brug for hjælp. Nærhed, lokal forankring og kendskab til lokale brugere er en forudsætning for personlig, hurtig og effektiv borgerbetjening. Vi ønsker stadig en delvis decentral borgerservice. Vejen Kommunes værdier – bygninger, veje og så videre skal fortsat udvikles gennem løbende og forebyggende vedligeholdelse. Alle større anlægsinvesteringer skal i udbud for at sikre den rigtige pris og kvalitet. Ingen skal betale mere skat end nødvendig.

Vi vil arbejde for at skabe rum for, at vi kan sætte kommuneskatten ned. Vi skal dog altid sikre, at vi løser alle de opgaver, vi som kommune påtager os, på en ordentlig måde inden der sker reduktioner i skatten.

Vi vil arbejde for

  • en økonomi i balance.
  • at gælden nedbringes for at få øget råderum.
  • at udbud af anlægsopgaver og driftsopgaver sker, hvor det giver mening.