Der findes skam politikere, der lytter til borgerne i Bække og i Askov.

Knud Peter Wad fra vores byrådsgruppe, har skrevet et indlæg om vores holdning i debatten om børnecentrene i hhv. Bække og Askov.:

Politikere der tager familierne seriøst, når de fortæller, skriver og laver underskriftindsamlinger mod et kommende børnecenter. Og politikere der endda er enige i kritikken mod flertallets ønske om at centralisere og samle børnehavebørnene under en skoles ledelse.

Det står fast, at Det Konservative Folkeparti i Vejen Kommuneer imod at etablere en børnehave med børnecenterledelse i både Bække og i Askov Malt!

Tankegangen bag børnecentre er, at man i landdistrikter kan etablere et børnecenter for at bevare en ellers nedlukningstruet skole ved at slå børnehave og skole sammen til et center.

Hverken skolen i Bække eller i Askov er lukningstruet. Tværtimod ser vi frem til at der de kommende år kommer væsentligt flere børn til Askov–Malt skole. Formentligt flere end skolen kan rumme i dag så det bliver nødvendigt at udvide skolen.

På tirsdagens møde i udvalget for skole og børn skulle vi drøfte ledelsesformen for den nye børnehave, der bygges sammen med Askov-Malt skole, og jeg havde skarpe argumenter med i bagagen for at bevare den områdeledelse, som forældrene kender og gerne vil beholde.

Men punktet blev udsat med den begrundelse, at man vil være helt sikker på at lovgrundlaget er i orden. En beslutning jeg bifalder, da folkeskoleloven nævner, at børnecentre kan etableres på skoler der normalt ikke har over 300 elever. Askov-Malt skole rummer flere end 300 elever.

Nu skal undervisningsministeriet spørges ind til lovgrundlaget og udvalget afventer svar herpå. Lur mig om ikke svaret først kommer efter kommunalvalget 16. november.

Det virker meget belejligt for de partier, der går ind for centralisering på børneområdet. Afstemningen i byrådssalen vedr. børnecenteret i Bække viser, hvem de er. Så kan de vente med at trumfe beslutningen igennem, hen over hovederne på borgerne i Askov, efter de er blevet genvalgt, eller gemme sig bag en ministeriel afgørelse, hvis udfaldet ikke bliver som de håber.

Hvilke byer og hvilke skoler og børnehaver ønsker de mon at centralisere næste gang?

Det Konservative Folkeparti melder klart ud. Vi er imod børnecenter-tankegangen i både Bække og Askov-Malt.

(Bragt i Jyske Vestkysten 1. oktober 2021)

https://jv.dk/artikel/vi-lytter-og-vi-er-enige